Tuesday, September 28, 2004

Flying high with Peter Pan and Al Gore

House Passes Bill to Limit Movie Piracy
Though unexpected, in what was seen as an necessary action, Congress today passed the Piracy Deterrence and Education Act. The Act is designed to help stop movie piracy and provide real information to those who indulge in pirating movies.

One congresswoman, on the condition of anonymity, agreed to answer some questions about the new bill. "Basically," she said, "It's quite simple - there needs to be an end to all the freaking Peter Pan remakes. Seriously, grow up already people - YOU CAN'T FLY!!! And those singing pirates? Don't even get me started. Just think of the lessons we're teaching our children! No bedtime, no room cleaning, what kind of lessons are those? Do we really want our beloved children to turn into college kids?! Hopefully this bill will put an end to this nonsense."

For obvious reasons, the interviewer felt it best to avoid the subject of the upcoming release of Finding Neverland.
The discussion, designed to bring a different perspective on the upcoming elections, covered the subject of "Dealing with Defeat." The subject was broken down into smaller segments. Al Gore covered "Losing With Grace: How Admitting You're a Loser Can Make You Feel Better," and Bob Dole covered "Tackling Tough Questions: How to ask Your Doctor About Viagra." The two also teamed up to discuss the topic "Blood, Guts, and Bananas: Dealing With Those Who Mock Your Last Name."

2 comments:

Anonymous said...

"Seriously, grow up, people!"
Now THAT was good!!

son cho said..."Năm năm sao?" Không biết Lâm lão tin tưởng tại hạ không?

Trong năm năm, Tiêu Viêm rất có khả năng trở thành Luyện dược Đại tông sư (Luyện chế được Đế phẩm đan dược). Đến lúc đó, không nói tỉ lệ thành công là dongtam
game mu
http://nhatroso.net/
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tư vấn luật qua điện thoại
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ100%, ít nhất cũng có sáu bảy phần nắm chắc!

"Viêm Kiêu tiểu hữu, ý ngươi là?"

"Nếu như Lâm lão tin tưởng tại hạ, như vậy tại hạ nhất định trong vòng năm năm luyện được một quả Đế Phong Thánh đan giao cho Lâm lão! Bất quá, kính xin Lâm lão đem ngài địa chỉ cho tại hạ, đến lúc đó tại hạ nhất định cho ngươi đưa qua! Như vậy, ý người thế nào?"

Lâm Vân vậy, cũng không có lập tức trả lời mà hỏi ngược lại Tiêu Viêm: "Ha ha, lấy lý do gì để lão phu có thể tin tưởng ngươi đây?"

"Bởi vì chúng ta cùng một loại người, đều có tính cách không thích bị trói buộc"